هتل فردیس مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 18

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل فردیس مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل فردیس مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل فردیس مشهد گشت درون شهری
هتل فردیس مشهد اینترنت wifi
هتل فردیس مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل فردیس مشهد پارکینگ

160,000 تومان

130,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل فردیس مشهد 55٪ تخفیف

هتل آریا مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , نبش چهار راه دانش

فاصله تا حرم مطهر : 7 دقیقه پیاده

هتل آریا مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل آریا مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل آریا مشهد گشت درون شهری
هتل آریا مشهد اینترنت wifi -واحد گردشگری
هتل آریا مشهد رستوران
هتل آریا مشهد کافی شاپ

180,000 تومان

160,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل آریا مشهد 55٪ تخفیف

هتل ایثار رضوی مشهد

آدرس : مشهد , نبش آخوند خراسانی 12 , کوچه آیت الله خامنه ای

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل ایثار رضوی مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل ایثار رضوی مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل ایثار رضوی مشهد گشت درون شهری
هتل ایثار رضوی مشهد اینترنت wifi
هتل ایثار رضوی مشهد رستوران
هتل ایثار رضوی مشهد کافی شاپ

170,000 تومان

150,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل ایثار رضوی مشهد 55٪ تخفیف

هتل علمدار مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 5, چهنو 6

فاصله تا حرم مطهر : 6 دقیقه پیاده

هتل علمدار مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل علمدار مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل علمدار مشهد گشت درون شهری
هتل علمدار مشهد روزنامه رایگان
هتل علمدار مشهد رستوران
هتل علمدار مشهد کافی شاپ

170,000 تومان

150,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل علمدار مشهد 55٪ تخفیف

هتل آراد مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 13, نبش دانش غربی 11

فاصله تا حرم مطهر : 12 دقیقه پیاده

هتل آراد مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل آراد مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل آراد مشهد گشت درون شهری
هتل آراد مشهد اینترنت wifi
هتل آراد مشهد رستوران
هتل آراد مشهد کافی شاپ

155,000 تومان

135,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل آراد مشهد 55٪ تخفیف

هتل فجر مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 16, عنصری 9

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل فجر مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل فجر مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل فجر مشهد گشت درون شهری
هتل فجر مشهد اینترنت wifi
هتل فجر مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل فجر مشهد پارکینگ

150,000 تومان

120,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل فجر مشهد 55٪ تخفیف

هتل زمزم 1 مشهد

آدرس : مشهد , خیابان شیرازی , شیرازی 3, کوچه ضیا

فاصله تا حرم مطهر : 4 دقیقه پیاده

هتل زمزم 1 مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل زمزم 1 مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل زمزم 1 مشهد صرافی
هتل زمزم 1 مشهد پارک کودک
هتل زمزم 1 مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل زمزم 1 مشهد پارکینگ

155,000 تومان

135,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل زمزم 1 مشهد 55٪ تخفیف

هتل ابریشم مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 2, کوچه کربلا

فاصله تا حرم مطهر : 4 دقیقه پیاده

هتل ابریشم مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل ابریشم مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل ابریشم مشهد گشت درون شهری
هتل ابریشم مشهد روزنامه رایگان
هتل ابریشم مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل ابریشم مشهد پارکینگ

170,000 تومان

150,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل ابریشم مشهد 55٪ تخفیف

هتل شکوه ایمان مشهد

آدرس : مشهد , نواب صفوی , نواب صفوی 12

فاصله تا حرم مطهر : 10 دقیقه پیاده

هتل شکوه ایمان مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل شکوه ایمان مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل شکوه ایمان مشهد گشت درون شهری
هتل شکوه ایمان مشهد فروشگاه
هتل شکوه ایمان مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل شکوه ایمان مشهد پارکینگ

245,000 تومان

225,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل شکوه ایمان مشهد 55٪ تخفیف

هتل شهریار مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 8

فاصله تا حرم مطهر : 8 دقیقه پیاده

هتل شهریار مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل شهریار مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل شهریار مشهد گشت درون شهری
هتل شهریار مشهد روزنامه رایگان
هتل شهریار مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل شهریار مشهد پارکینگ

145,000 تومان

125,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل شهریار مشهد 55٪ تخفیف
صفحه1 از3