هتل آفریقا مشهد

آدرس : مشهد , خیابان هفده شهریور , نبشش چهارراه عنصری

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل آفریقا مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل آفریقا مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل آفریقا مشهد خدمات خانه داری
هتل آفریقا مشهد اینترنت wifi
هتل آفریقا مشهد کافی شاپ
هتل  مشهد رستوران

90,000 تومان

70,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل آفریقا مشهد 55٪ تخفیف

هتل ایساتیس مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 34 , فرجامی 4

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل ایساتیس مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل ایساتیس مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل ایساتیس مشهد اینترنت wifi
هتل ایساتیس مشهد کافی شاپ
هتل ایساتیس مشهد رستوران
هتل  مشهد پارکینگ

85,000 تومان

65,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل ایساتیس مشهد 55٪ تخفیف

هتل جوادیه مشهد

آدرس : مشهد , خیابان طبرسی , طبرسی 25

فاصله تا حرم مطهر : 20 دقیقه پیاده

هتل جوادیه مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل جوادیه مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل جوادیه مشهد اینترنت wifi
هتل جوادیه مشهد روزنامه رایگان
هتل جوادیه مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل  مشهد پارکینگ

90,000 تومان

70,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل جوادیه مشهد 55٪ تخفیف

هتل آتی مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 32 , نبش چهار راه دوم

فاصله تا حرم مطهر : 20 دقیقه پیاده

هتل آتی مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل آتی مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل آتی مشهد واحد گردشگری
هتل آتی مشهد روزنامه رایگان
هتل آتی مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل  مشهد پارکینگ

100,000 تومان

80,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل آتی مشهد 55٪ تخفیف

هتل فردیس مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 18

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل فردیس مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل فردیس مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل فردیس مشهد گشت درون شهری
هتل فردیس مشهد اینترنت wifi
هتل فردیس مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل فردیس مشهد پارکینگ

160,000 تومان

130,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل فردیس مشهد 55٪ تخفیف

هتل آریا مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , نبش چهار راه دانش

فاصله تا حرم مطهر : 7 دقیقه پیاده

هتل آریا مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل آریا مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل آریا مشهد گشت درون شهری
هتل آریا مشهد اینترنت wifi -واحد گردشگری
هتل آریا مشهد رستوران
هتل آریا مشهد کافی شاپ

180,000 تومان

160,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل آریا مشهد 55٪ تخفیف

هتل ایثار رضوی مشهد

آدرس : مشهد , نبش آخوند خراسانی 12 , کوچه آیت الله خامنه ای

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل ایثار رضوی مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل ایثار رضوی مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل ایثار رضوی مشهد گشت درون شهری
هتل ایثار رضوی مشهد اینترنت wifi
هتل ایثار رضوی مشهد رستوران
هتل ایثار رضوی مشهد کافی شاپ

155,000 تومان

135,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل ایثار رضوی مشهد 55٪ تخفیف

هتل علمدار مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 5, چهنو 6

فاصله تا حرم مطهر : 6 دقیقه پیاده

هتل علمدار مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل علمدار مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل علمدار مشهد گشت درون شهری
هتل علمدار مشهد روزنامه رایگان
هتل علمدار مشهد رستوران
هتل علمدار مشهد کافی شاپ

125,000 تومان

105,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل علمدار مشهد 55٪ تخفیف

هتل آراد مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 13, نبش دانش غربی 11

فاصله تا حرم مطهر : 12 دقیقه پیاده

هتل آراد مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل آراد مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل آراد مشهد گشت درون شهری
هتل آراد مشهد اینترنت wifi
هتل آراد مشهد رستوران
هتل آراد مشهد کافی شاپ

108,000 تومان

88,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل آراد مشهد 55٪ تخفیف

هتل فجر مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 16, عنصری 9

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل فجر مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل فجر مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل فجر مشهد گشت درون شهری
هتل فجر مشهد اینترنت wifi
هتل فجر مشهد کافی شاپ و رستوران
هتل فجر مشهد پارکینگ

150,000 تومان

120,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل فجر مشهد 55٪ تخفیف
صفحه1 از4