هتل میامی مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 35

فاصله تا حرم مطهر : 20 دقیقه پیاده

هتل میامی مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل میامی مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل میامی مشهد گشت درون شهری
هتل میامی مشهد اینترنت wifi
هتل میامی مشهد رستوارن
 هتل میامی مشهد کافی شاپ و رستوران

120,000 تومان

100,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل میامی مشهد 55٪ تخفیف

هتل خاتم مشهد

آدرس : مشهد , خیابان خسروی نو , نبش سرشور 38

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل خاتم مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل خاتم مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل خاتم مشهد گشت درون شهری
هتل خاتم مشهد زمین بازی کودکان
هتل خاتم مشهد سالن اجتماعات
 هتل خاتم مشهد رستوران و کافی شاپ

120,000 تومان

100,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل خاتم مشهد 55٪ تخفیف

هتل حدیث مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 42

فاصله تا حرم مطهر : 20 دقیقه پیاده

هتل حدیث مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل حدیث مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل حدیث مشهد گشت درون شهری
هتل حدیث مشهد اینترنت wifi
هتل حدیث مشهد کافی شاپ
 هتل حدیث مشهد رستوران

120,000 تومان

100,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل حدیث مشهد 55٪ تخفیف

هتل آرامیس مشهد

آدرس : مشهد , خیابان چمران , خیابان گلستان غربی

فاصله تا حرم مطهر : 25 دقیقه پیاده

هتل  آرامیس مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل  آرامیس مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل  آرامیس مشهد گشت درون شهری
هتل  آرامیس مشهد اینترنت wifi
هتل  آرامیس مشهد پارکینگ
 هتل  آرامیس مشهد رستوران و کافی شاپ

135,000 تومان

115,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل  آرامیس مشهد 55٪ تخفیف

هتل جاوید مشهد

آدرس : مشهد , خیابان طبرسی , طبرسی 27

فاصله تا حرم مطهر : 10 دقیقه پیاده

هتل جاوید مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل جاوید مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل جاوید مشهد گشت درون شهری
هتل جاوید مشهد اینترنت wifi
هتل جاوید مشهد پارکینگ
 هتل جاوید مشهد رستوران و کافی شاپ

105,000 تومان

85,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل جاوید مشهد 55٪ تخفیف

هتل ارم مشهد

آدرس : مشهد , خیابان امام رضا , امام رضا 74

فاصله تا حرم مطهر : 50 دقیقه پیاده

هتل ارم مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل ارم مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل ارم مشهد گشت درون شهری
هتل ارم مشهد واحد گردشگری
هتل ارم مشهد پارکینگ
 هتل ارم مشهد رستوران و کافی شاپ

105,000 تومان

85,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل ارم مشهد 55٪ تخفیف

هتل باختر مشهد

آدرس : مشهد , خیابان پاسداران , نبش پاسداران 1

فاصله تا حرم مطهر : 20 دقیقه پیاده

هتل باختر مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل باختر مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل باختر مشهد گشت درون شهری
هتل باختر مشهد اینترنت wifi
هتل باختر مشهد پارکینگ
 هتل باختر مشهد رستوران و کافی شاپ

105,000 تومان

85,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل باختر مشهد 55٪ تخفیف

هتل صحرا مشهد

آدرس : مشهد , خیابان شیرازی , شیرازی 11

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل صحرا مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل صحرا مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل صحرا مشهد گشت درون شهری
هتل صحرا مشهد روزنامه رایگان
هتل صحرا مشهد رستوران
 هتل صحرا مشهد کافی شاپ

225,000 تومان

205,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل صحرا مشهد 55٪ تخفیف

هتل رز مشهد

آدرس : مشهد , میدان بسیج

فاصله تا حرم مطهر : 15 دقیقه پیاده

هتل رز مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل رز مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل رز مشهد سالن بدنسازی
هتل رز مشهد مجموعه آبی
هتل رز مشهد رستوران
 هتل رز مشهد کافی شاپ

140,000 تومان

120,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل رز مشهد 55٪ تخفیف

هتل جنت مشهد

آدرس : مشهد , چهاراره خسروی نو , جنب بانک انصار

فاصله تا حرم مطهر : 10 دقیقه پیاده

هتل جنت مشهد ترنسفر رایگان فرودگاهی
هتل جنت مشهد تخفیف سرزمین موج های آبی
هتل جنت مشهد گشت درون شهری
هتل جنت مشهد اینترنت wifi
هتل جنت مشهد رستوران
 هتل جنت مشهد کافی شاپ

170,000 تومان

150,000 تومان

اطلاعات بیشتر
هتل مشهد هتل جنت مشهد 55٪ تخفیف
صفحه1 از4